Địa chỉ website công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2017

Thứ hai - 03/07/2017 21:29

THONGBAO

THONGBAO
Để chuẩn bị cho việc công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Sở Thông tin Truyền thông trong việc sử dụng máy chủ của hai đơn vị trên.
Website đặt tại máy chủ Đại học Cần Thơ: thithpt.ctu.edu.vn